Gratis frakt og retur i Norge. Rask levering (vanligvis 2-3 dager)

Personvernerklæring

1. Bedriftsinformasjon

Denne personvernerklæringen gjelder for nettstedet NordicCrystals.dk, som eies og drives av selskapet (behandleren):

Nordic Crystals ApS,
Kay Fiskers Square 9
2300 København S
Danmark
Cvr. nr. 41569026.

Nordic Crystals ApS behandler en rekke personopplysninger om sine kunder (den registrerte personen).

2. Hvilke personopplysninger Nordic Crystal ApS behandler

Nordic Crystals ApS, behandler nettkundenes kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer og e-post), kjøpshistorikk og innkommende e-post fra kunden.

Ved å bruke informasjonskapsler, behandler Nordic Crystals ApS også informasjon om nettsidebrukerens digitale atferd. Du kan lese mer om Nordic Crystal ApS sin behandling av personopplysninger ved bruk av informasjonskapsler ved å gå til: Retningslinjer for informasjonskapsler

3. Formålet med behandlingen

Hensikten med behandlingen er å bekrefte bestillinger, innkreve betaling, levere varer, yte kundeservice og eventuelt foreta kreditering.

Nordic Crystals ApS bruker til slutt informasjonen om den enkelte nettkundes kjøp til å innhente statistisk og generell kunnskap om nettkundenes adferd. Formålet med dette er å utvikle og forbedre Nordic Crystals ApS sitt produktsortiment og tilbud.

4. Juridisk grunnlag

Det juridiske grunnlaget for behandlingen er i henhold til EU Databeskyttelsesforordning – Artikkel 6, 1, B (avtaleforhold).

Med hensyn til behandling av personopplysninger for statistiske formål, som ikke er knyttet til bruk av informasjonskapseldata, er det juridiske grunnlaget for behandlingen i henhold til EU Databeskyttelsesforordning – Artikkel 6, 1, F (interesseavveining). Nordic Crystals ApS sin legitime interesse med dette er i å optimalisere sin nettbutikk, produktutvalg, tilbud, digitale plattform, kundeservice og tjenester. Det må være rimelig og forventet at Nordic Crystals ApS foretar en slik statistisk behandling for disse nevnte formål – og ikke for å forstyrre den registrerte brukerens friheter og privatliv.

5. Lagringstid

Personopplysninger om kunder i Nordic Crystals ApS sin nettbutikk slettes senest 3 år etter at siste leveranse ble foretatt, kansellert eller en verserende sak er avsluttet. Bokføringspliktige opplysninger om kjøp eller kreditering slettes når det har gått 5 år siden den aktuelle datoen.

6. Rettigheter til den registrerte brukeren

Den registrerte brukeren har i forhold til Nordic Crystals ApS sin behandling av personopplysninger rett til følgende:

  • få innsikt i hvilke personopplysninger Nordic Crystals ApS behandler
  • få slettet personopplysninger som Nordic Crystals ApS behandler
  • rette, begrense eller protestere mot Nordic Crystals ApS sin behandling av personopplysninger
  • få overført personopplysninger fra Nordic Crystals ApS til en annen behandlingsansvarlig
  • klage til Datatilsynet

Det er viktig å understreke at det ikke alltid er mulig å etterkomme en sletteforespørsel, da Nordic Crystals ApS kan ha en saklig grunn til å beholde de aktuelle personopplysningene eller kan bli pålagt å lagre de aktuelle personopplysningene i henhold til annen lovgivning.

Forespørsler om innsyn, sletting, retting, begrensning, innsigelse mot, eller overføring av personopplysninger hos Nordic Crystals ApS kan rettes til:

info@nordiccrystals.dk

7. Utlevering av personopplysninger

Nordic Crystals ApS videreformidler kunders navn, adresse og telefonnummer til transportører i den grad det er nødvendig for å kunne gjennomføre en avtalt varelevering.

Nordic Crystals ApS videreformidler ikke andre personopplysninger, med mindre det er et lovkrav eller nødvendig for å oppfylle en avtale som Nordic Crystals ApS har inngått med den enkelte kunde.

8. Databehandlere og tredjelandsoverføringer

Nordic Crystals ApS bruker ikke databehandlere eller overfører data til tredjeland.

Updating…
  • Du har ingen produkter i handlekurven.